1. Tiền hoàn sẽ tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn vào ngày 22 hàng tháng và khi số dư > 50,000đ.
     Ví dụ: Tất cả các đơn hàng phát sinh trong tháng 03 sẽ được hoàn tiền vào ngày 22 tháng 05.
     Nếu bạn chưa cập nhật số tài khoản ngân hàng, vui lòng cập nhật ngay 
tại đây.
2. Trong khoản 30 phút - 30 giờ, đơn hàng bạn đã mua sẽ hiển thị bên dưới.
 
DANH SÁCH ĐƠN HÀNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẠN GIỚI THIỆU
(Bạn chỉ có thể xem dữ liệu từng tháng, ví dụ chọn ngày 01/04 - 30/04 hoặc 01/07 - 31/07)
TỪ NGÀY: ĐẾN NGÀY:Mã đơn hàngThời gian muaSố tiềnTiền hoàn trảTrạng thái thanh toánTrạng thái đơn hàngCửa hàng
  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.